خدمات ترانزیت

حمل کالا و کانتینر از بنادر ایرانی به مقصد گمرکات داخلی و کشورهای خارجی توسط شرکت تیران در اسرع زمان ممکن و با نرخ رقابتی صورت می گیرد.